Författare: AdminSE

Generisk Strattera

Atomoxetine

stratteraGenerisk receptfri Strattera är ett läkemedel som används först och främst vid behandling av personer med ADHD (hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning). Preparatet går att köpa till lågt pris och kan tillämpas av patienter i alla åldrar såvida de har fyllt åtminstone 6 år. Ofta är läkemedlet enbart en del i en större behandling som kan inkludera icke-medicinska moment, såsom beteendeterapi och samtalssessioner hos specialist.

Den aktiva komponenten i generisk Strattera är atomoxetin. Vid intag av preparatet tillförs en större mängd av ämnet noradrenalin till hjärnan. Detta ämne, som är en signalsubstans och ligger hos alla människor i hjärnan, främjar till ökad uppmärksamhet och dämpar impulsiva drag och hyperaktivitet hos patienten. Full effekt från intag av Strattera brukar i regel uppnås först efter några veckors intag. Att köpa online och börja inta läkemedlet leder inte till beroende.

Vad är ADHD?

Några av de främsta kännetecken hos barn och ungdomar som lider av ADHD är svårigheter att koncentrera sig och vara stilla. Även om intelligensen som sådan inte påverkas kan man uppleva det besvärligt med inlärningsförmågan och göra läxor kan vara problematiskt. Symptomen för vuxna personer är snarlika de som märks hos barn och ungdomar. Man kan uppleva det besvärligt i relationer med andra människor, på arbetet eller med studierna. Inte sällan upplever man sig också ha en låg självkänsla.

Instruktioner för tillämpning

Intag av Strattera ska alltid ske efter läkare eller annan specialists anvisningar. Om patienten är osäker bör denne hellre fråga en extra gång, då doseringsmängd som inte motsvarar behov kan innebära en risk och ha ett högt pris. För barn är det viktigt att någon vuxen hjälper till med intaget.

Strattera ska intas hela (kan med fördel sväljas ner tillsammans med ett glas vatten) och önskvärt vid samma tidpunkter varje dag.

10mg × 30
Pris: 451:21 kr
Per piller: 15:04 kr
10mg × 60
Pris: 786:72 kr
Per piller: 13:11 kr
10mg × 90
Pris: 977:62 kr
Per piller: 10:86 kr
10mg × 120
Pris: 1.168:51 kr
Per piller: 9:74 kr
10mg × 180
Pris: 1.550:30 kr
Per piller: 8:61 kr
Free International Unregistered Mail shipping
10mg × 360
Pris: 2.695:68 kr
Per piller: 7:49 kr
Free International Unregistered Mail shipping
18mg × 30
Pris: 605:47 kr
Per piller: 20:18 kr
18mg × 60
Pris: 1.133:81 kr
Per piller: 18:90 kr
18mg × 90
Pris: 1.498:24 kr
Per piller: 16:65 kr
Free International Unregistered Mail shipping
18mg × 120
Pris: 1.862:68 kr
Per piller: 15:52 kr
Free International Unregistered Mail shipping
18mg × 180
Pris: 2.591:55 kr
Per piller: 14:40 kr
Free International Unregistered Mail shipping
18mg × 360
Pris: 4.777:21 kr
Per piller: 13:27 kr
Free International Unregistered Mail shipping
25mg × 30
Pris: 753:94 kr
Per piller: 25:13 kr
25mg × 60
Pris: 1.411:47 kr
Per piller: 23:52 kr
25mg × 90
Pris: 1.914:74 kr
Per piller: 21:27 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping
25mg × 180
Pris: 3.424:55 kr
Per piller: 19:03 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 30
Pris: 1.048:96 kr
Per piller: 34:97 kr
40mg × 60
Pris: 2.001:51 kr
Per piller: 33:36 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 90
Pris: 2.799:80 kr
Per piller: 31:11 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 120
Pris: 3.598:10 kr
Per piller: 29:98 kr
Free International Unregistered Mail shipping

Kontraindikationer, bieffekter och när du inte ska ta Strattera

 • känslig eller allergisk mot läkemedlets aktiva ämne,
 • om du inom de senaste två veckor har tagit något läkemedel tillhörande MAO-hämmare (används t.ex. för behandling av psykiska besvär och depressioner),
 • hjärtproblem
 • genomlidit en stroke, har svullnad eller försvagat blodkärl i hjärnan eller blockering,
 • glaukom (ökat tryck inne i ögat),
 • feokromocytom (tumör i binjure)

Om en eller flera av ovan nämnda punkter går att tillskriva dig, bör du först rådfråga din läkare för påbörjad behandling eller helt avstå. Anledningen till detta är att behandling med Generisk Strattera eventuellt skulle kunna försvåra dessa besvär ytterligare. ’

Grundregeln är alltid att vara försiktig och rådfråga läkare vid minsta lilla osäkerhet. Ta kontakt med läkare eller annan specialist på området före påbörjat intag vid:

 • självmordstankar,
 • problem med hjärtat,
 • förhöjt blodtryck,
 • lågt blodtryck,
 • genomlevd stroke eller annan hjärt-kärlsjukdom,
 • aggressiva, ovänliga och fientliga känslor,
 • humörsvängningar,
 • depression,
 • mani (känsla av upprymdhet och exaltering) och agitation (kroppslig oro, psykisk upphetsning),
 • epilepsi eller tidigare uppllevt krampanfall,
 • graviditet eller amning (eller har planer på att bli).

Dessutom kan att köpa och intag av Generisk Strattera vara icke-tillrådligt kombinerat med parallellt intag av vissa andra läkemedel. Om du tar några läkemedel bör du nämna detta för din läkare och vara säker på att det inte har någon negativ inverkan på dig att kombinera det med intag av Strattera.

Att köpa Generisk Strattera receptfritt online till lägsta pris

Genom några enstaka klick går det att köpa Strattera online på internet till ett tillgängligt pris på vårt apotek. Vi garanterar dig ett lågt pris, ofta många gånger lägre än de priser som råder på apoteket där du bor. Köpa våra produkter kan du göra när som helst på dygnet helt utan recept. Vid online köp av mera än en produkt utgår alltsom oftast mängdrabatt. Därför kan du lita på att vi alltid ger dig lägsta möjliga pris på de produkter vi säljer.

Vi strävar alltid efter snabba leveranser. Att beställa och köpa produkter som Strattera ska vara enkelt och du ska inte behöva vänta för länge på dina produkter.

Generisk Inderal

Propranolol

inderalGenerisk Inderal är ett läkemedel som ges ut som kapslar, tabletter och som lösning beroende på intagssätt. Det aktivt verkande ämnet i preparatet är propranolol. Du kan köpa det online via vårt apotek till ett lägre pris än på apoteket där du bor. Att köpa och beställa till lågt pris är väldigt enkelt och sparar dig både tid och pengar.

När tillämpas Generisk Inderal

Läkemedlet går under gruppen icke-selektiva betablockerare och verkar inte bara på ett, utan flera ställen i kroppen. Intag av Generisk Inderal genererar minskat blodtryck då hjärtat är en av de delar som påverkas. Hastigheten på slagen sjunker och mängden blod som pumpas ut varje minut minskar. Dessutom har preparatet effekten av att antalet kärlkrampsattacker sjunker i hjärtat.

Man behöver köpa Generisk Inderal bland annat vid följande symptom eller för att förebygga:

 • för högt blodtryck,
 • ge skydd åt hjärtat efter genomliden hjärtattack,
 • upprätthålla normal, regelbunden hjärtverksamhet,
 • migrän,
 • darrningar (tremor),
 • smärtor i bröstet,
 • en del åkommit i sköldkörteln,
 • tumör i binjurarna.

Detta är de huvudsakliga symptom då behandling med preparatet kan tillämpas, men dess aktiva ämne kan även användas för behandling av andra åkommor. Fråga din läkare eller annan kunnig (t.ex. på apotek) om du önskar veta mera om detta.

Tillämpningsanvisningar

Läkemedlet ska alltid intas efter läkares eller annan specialists instruktioner. Denne bestämmer och fastställer också doseringsmängden för dig. Vanligtvis är antalet intagningstillfällen på ett dygn 2-4 gånger.

Generisk Inderal kan intas av barn i särskilda fall, exempelvis vid migrän och rubbningar av hjärtats rytm. Låt alltid läkare eller specialist fastställa doseringsmängden.

Intag av läkemedlet ska ske på bestämda tidpunkter. Om du tar tabletter så sköljs dessa med fördel ner tillsammans med ett glas vatten.

10mg × 30
Pris: 241:03 kr
Per piller: 8:03 kr
10mg × 60
Pris: 433:85 kr
Per piller: 7:23 kr
10mg × 90
Pris: 626:68 kr
Per piller: 6:96 kr
10mg × 120
Pris: 771:30 kr
Per piller: 6:43 kr
10mg × 180
Pris: 1.060:53 kr
Per piller: 5:89 kr
10mg × 360
Pris: 1.928:24 kr
Per piller: 5:36 kr
Free International Unregistered Mail shipping
20mg × 30
Pris: 289:24 kr
Per piller: 9:64 kr
20mg × 60
Pris: 530:27 kr
Per piller: 8:84 kr
20mg × 90
Pris: 771:30 kr
Per piller: 8:57 kr
20mg × 120
Pris: 964:12 kr
Per piller: 8:03 kr
20mg × 180
Pris: 1.349:77 kr
Per piller: 7:50 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 30
Pris: 337:44 kr
Per piller: 11:25 kr
40mg × 60
Pris: 626:68 kr
Per piller: 10:44 kr
40mg × 90
Pris: 819:50 kr
Per piller: 9:11 kr
40mg × 120
Pris: 1.060:53 kr
Per piller: 8:84 kr
40mg × 180
Pris: 1.542:59 kr
Per piller: 8:57 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 360
Pris: 2.892:36 kr
Per piller: 8:03 kr
Free International Unregistered Mail shipping

Kontraindikationer

Före du bestämmer dig definitivt för att köpa Generisk Inderal online är det vissa saker du måste känna till. Det finns en rad kontraindikationer då tillämpning av läkemedlet inte är tillrådligt och dessutom kan vara farligt. Var alltid försiktig och är du osäker bör du i sådana fall vända dig till din läkare för konsultation. Där är det viktigt att du nämner om du har eller tidigare har haft några symptom som kan påverka en eventuell behandling med propranolol.  Dessa kan vara bland annat:

 • svåra andningsproblem eller har tidigare haft astma av något slag,
 • olika hjärtbesvär, såsom hjärtblock eller hjärtsvikt (obehandlad),
 • störningar i hjärtverksamheten (oregelbunden, sakta),
 • lågt blodtryck,
 • bröstsmärtor,
 • obehandlad tumör i binjurarna,
 • om du genomgått fasta nyligen eller just nu.

Dessutom finns det en rad symptom och sjukdomar där du först bör rådgöra med din läkare eller personal på apoteket före du påbörjar behandling med Generisk Inderal. Dessa kan vara:

 • du blir lätt anfådd,
 • anklarna är svullna,
 • problem med hjärt- och/eller blodcirkulationen,
 • leversjukdom,
 • njursjukdom,
 • sjukdom i sköldkörteln,
 • fått en start allergisk reaktion från exempelvis bett från insekt eller liknande.

Om du är kvinna och är gravid, ammar eller planerar att bli mamma bör du rådfråga någon kunnig före du påbörjar behandling då det eventuellt kan ha påverkan på det framtida fostret.

Biverkningar

Några av de vanligaste biverkningarna (1 av 10 patienter) är:

 • känsla av anfåddhet och trötthet,
 • svårigheter att sova,
 • blir lätt kall (inte minst i fingrar och tår),
 • försämrad blodcirkulation,
 • svaghet i muskler.

Att köpa Generisk Inderal receptfritt på internet till lågt pris

På vårt apotek kan du snabbt och enkelt köpa Generisk Inderal online utan recept till bästa tillgängliga pris. Att köpa receptfri Generisk Inderal till lågt pris har en rad fördelar, inte minst när det kommer till priser vid köp online. På internet via vårt apotek hittar du alltid bästa pris på den produkt du letar efter. Har du därför bestämt dig för att köpa preparatet gör du både dig och din plånbok en tjänst genom att beställa det här.

 

Generisk Diflucan

Fluconazole

diflucanGenerisk Diflucan är ett läkemedel som ges ut i form av kapslar, som lösning eller i pulverform. Dess aktiva komponent är flukonazol. Man kan köpa läkemedlet direkt online till ett förmånligt pris och därmed inte behöva köpa på ett vanligt apotek där produktens pris vanligtvis är mycket högre.

Tillämpning av preparatet är tillrådligt vid infektionssjukdomar orsakade av cryptococcussvampar:

 • hjärnhinneinflammation,
 • sepsis,
 • infektionssjukdomar i lungorna.

Generisk Diflucan tillämpas även för candidiasis terapi inklusive för sådana personer som får cytostatikabehandling och immunsupressiv behandling. Den avser att förhindra svampsjukdomar hos onkologiskt sjuka som får antingen kemisk- eller strålterapi, samt patienter med AIDS. Läkemedlet är också att rekommendera vid ytliga svampinfektioner och djupare endemiska mykoser.

Kontraindikationer

Före man bestämmer sig för att köpa Generisk Diflucan online (bästa pris på internet) bör kunden vara medveten om de kontraindikationer som finns för preparatet. Diflucan ordineras inte till patienter som:

 • är hyperkänsliga mot läkemedlets aktiva ämne flukonazol eller andra läkemedel mot svamp,
 • lider av njur- och/eller leversvikt,
 • är gravida eller ammar,
 • inte ens är 6 månader fyllda.

Några officiella studier inom intag av Diflucan för gravida har ännu inte genomförts, men det finns beskrivningar av vissa fall där medfödda patalogier uppstått hos spädbarn vars mödrar i tre månader eller mer har genomgått behandling med flukonazol. Men det exakta sambandet mellan intag av flukonazol och uppståndelse av dessa patalogier är inte fastställt.

Diflucan ordineras till gravida endast i yttersta nödfall då svampinfektionen är livshotande för kvinnan. Läkemedlet rekommenderas heller inte att tillämpas av kvinnor som ammar då dess aktiva ämne kommer att komma med i bröstmjölken i hög koncentration.

Tillämpning och dosering

Vuxna vid alla typer av cryptococcus och kandidoza infektioner får 400 mg per dygn, varpå man sedan intar preparatet om antingen 200 eller 400 mg en gång per dygn. Behandlingens varaktighet beror på hur snabbt symptomen avtar samt på den mykologiska reaktionen. I snitt tar en behandling från 6 till 8 veckor.

Vid behandling för oral candidiasis ordineras patienten antingen 50 eller 100 mg per intag och dygn. Vid normal immunstatus tar behandlingen då 7 – 10 dagar och om det rör sig om immunodepression inte mindre än 14 dagar. För förebyggande av utveckling av candidiasis får den sjuke från 50 till 400 mg per dygn. Om sannolikheten är hög för utveckling av generell sjukdomshärd måste patienten få upp till och med 400 mg per dygn.

Överdosering

Om man överdoserar finns risken till utveckling av negativa psykiska reaktioner såsom hallucinationer och paranoidalt tillstånd. För att underlätta tillståndet för patienten bör behandling vara riktad för att så snabbt som möjligt få ut preparatet ur organismen med hjälp av magsköljning och vid ännu allvarligare fall – hemodialys och symptomatisk behandling.

50mg × 12
Pris: 240:55 kr
Per piller: 20:05 kr
50mg × 32
Pris: 577:99 kr
Per piller: 18:06 kr
50mg × 60
Pris: 1.011:84 kr
Per piller: 16:86 kr
50mg × 92
Pris: 1.445:70 kr
Per piller: 15:71 kr
50mg × 120
Pris: 1.783:14 kr
Per piller: 14:86 kr
Free International Unregistered Mail shipping
50mg × 180
Pris: 2.516:35 kr
Per piller: 13:98 kr
Free International Unregistered Mail shipping
100mg × 12
Pris: 289:24 kr
Per piller: 24:10 kr
100mg × 32
Pris: 761:65 kr
Per piller: 23:80 kr
100mg × 60
Pris: 1.407:62 kr
Per piller: 23:46 kr
100mg × 92
Pris: 2.101:78 kr
Per piller: 22:85 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping
100mg × 180
Pris: 3.923:97 kr
Per piller: 21:80 kr
Free International Unregistered Mail shipping
150mg × 10
Pris: 269:95 kr
Per piller: 26:99 kr
150mg × 20
Pris: 530:27 kr
Per piller: 26:51 kr
150mg × 30
Pris: 780:94 kr
Per piller: 26:03 kr
150mg × 60
Pris: 1.513:67 kr
Per piller: 25:23 kr
Free International Unregistered Mail shipping
150mg × 90
Pris: 2.217:48 kr
Per piller: 24:64 kr
Free International Unregistered Mail shipping
150mg × 120
Pris: 2.699:54 kr
Per piller: 22:50 kr
Free International Unregistered Mail shipping
150mg × 180
Pris: 3.663:66 kr
Per piller: 20:35 kr
Free International Unregistered Mail shipping
200mg × 12
Pris: 867:23 kr
Per piller: 72:27 kr
200mg × 32
Pris: 2.120:58 kr
Per piller: 66:27 kr
Free International Unregistered Mail shipping
200mg × 60
Pris: 3.856:00 kr
Per piller: 64:27 kr
Free International Unregistered Mail shipping
200mg × 92
Pris: 5.687:83 kr
Per piller: 61:82 kr
Free International Unregistered Mail shipping
200mg × 120
Pris: 7.230:42 kr
Per piller: 60:25 kr
Free International Unregistered Mail shipping
200mg × 180
Pris: 9.351:48 kr
Per piller: 51:95 kr
Free International Unregistered Mail shipping

Bieffekter

Vid intag av Generisk Diflucan kan eventuellt någon av följande biverkningar uppstå:

 • minskad apptit,
 • illamående,
 • huvudvärk,
 • yrsel,
 • känsla av orkeslöshet,
 • kramper,
 • leukopeni,
 • utslag på huden,
 • erytem (hudrodnader).

Villkor och period för förvaring

Generisk Diflucan förvaras på en mörk och sval plats. Lösningen och kapslarna håller i 5 år och pulvret i 3 år.

Att köpa Generisk Diflucan

På vårt apotek online är det enkelt och bekvämt att köpa läkemedlet till ett förmånligt pris, helt utan recept. Kom ihåg att priser på internet ofta är lägre än pris på apoteket i din stad. Dessutom kan du hos oss köpa dina läkemedel när som helst på dygnet, alltid receptfritt. Att beställa och köpa tar dig endast några minuter, sedan är det bara att vänta på att få hem din leverans direkt i brevlådan.

Receptfri Generisk Diflucan kan du köpa på internet till bästa möjliga pris och detta helt anonymt. Vårt pris online är lägre än det pris som finns på vanliga apotek.

Generisk Deltasone

Prednisolone

deltasoneGenerisk Deltasone är ett läkemedel att köpa i tablettform till ett bra pris online (alltid bäst pris på nätet) och som innehåller det aktiva ämnet prednisone. Prednisone är en glukokortikoid och den ingår i gruppen steroidhormoner, vilka uppstår i binjurens bark. Preparatet har antiallergiska och antiinflammatoriska egenskaper.

När kan man tillämpa Deltasone?

Det går att köpa och använda Generisk Deltasone vid:

 • Reumatiska sjukdomar (systemisk skleros, reumatoid artrit, dermatomyositis, systemisk lupus erythematosus),
 • allergisjukdomar (inklusive allergiska reaktioner på livsmedelsprodukter och läkemedel),
 • hudsjukdomar (psoriasis, atopisk dermatit, eksem),
 • sjukdomar i lymfsystemet och blodbildningen (agranulocytos, leukemi, idiopatisk trombocytopen purpura, Hodkins lymfom),
 • infektionssjukdomar,
 • inflammationssjukdomar.

Regler för tillämpning av läkemedlet

Vid skarpa sjukdomssymptom ordineras läkemedlet i tablettform (0,02 – 0,08 g om dagen, uppdelat i 3-4 intag), därpå minskar man dess intag till 0,005 – 0,01 g per dygn.

Högre doseringsmängd: per gång – 0,015 g; per dygn – 0,1 g.

Vid övergång från behandling med kortison ger man ¼–⅙ av dess dos.

Behandlingens varaktighet defineras efter hur sjukdomen fortgår och hur effektivt behandlingen fungerar. Under behandlingstiden rekommenderas en diet rik på protein och kaliumsalt.

På samma sätt som vid behandling av olika infektionssjukdomar med kortison kräver behandling med Prednisolone samtidigt intag av antibiotika och andra liknande läkemedel.

Kontraindikationer

 • Förhöjd individuell känslighet mot preparatet eller någon av dess komponenter,
 • sår i magen eller tolvfingertarmen, tromboflebit,
 • psykiska besvär,
 • essensiell hypertension,
 • nedsatt hjärtfunktion,
 • skarp endokardit,
 • benskörhet,
 • graviditet.

Vid ett eller flera av detta symptom är tillämpning av Generisk Deltasone inte tillrådligt och patienten bör då avstå helt från att köpa och använda.

5mg × 30
Pris: 192:73 kr
Per piller: 6:42 kr
5mg × 60
Pris: 366:27 kr
Per piller: 6:10 kr
5mg × 90
Pris: 520:53 kr
Per piller: 5:78 kr
5mg × 120
Pris: 665:15 kr
Per piller: 5:54 kr
5mg × 180
Pris: 915:82 kr
Per piller: 5:09 kr
5mg × 270
Pris: 1.349:67 kr
Per piller: 5:00 kr
5mg × 360
Pris: 1.735:32 kr
Per piller: 4:82 kr
Free International Unregistered Mail shipping
10mg × 30
Pris: 240:93 kr
Per piller: 8:03 kr
10mg × 60
Pris: 433:76 kr
Per piller: 7:23 kr
10mg × 90
Pris: 578:38 kr
Per piller: 6:43 kr
10mg × 120
Pris: 722:99 kr
Per piller: 6:02 kr
10mg × 180
Pris: 1.012:23 kr
Per piller: 5:62 kr
10mg × 270
Pris: 1.484:65 kr
Per piller: 5:50 kr
Free International Unregistered Mail shipping
10mg × 360
Pris: 1.928:14 kr
Per piller: 5:36 kr
Free International Unregistered Mail shipping
40mg × 30
Pris: 433:76 kr
Per piller: 14:46 kr
40mg × 60
Pris: 771:20 kr
Per piller: 12:85 kr
40mg × 90
Pris: 1.060:44 kr
Per piller: 11:78 kr
40mg × 120
Pris: 1.176:13 kr
Per piller: 9:80 kr
40mg × 180
Pris: 1.446:08 kr
Per piller: 8:03 kr
40mg × 270
Pris: 2.024:56 kr
Per piller: 7:50 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping

Särskilda anvisningar

Vid ett längre intag av preparatet i större doser rekommenderas ordinering av anaboliskt hormon – Metilandrostendiol (om 0,025 – 0,05 g per dag) för förebyggande av störningar i utbytet av proteiner i kroppen.

Behandling med Predinesone kräver noggran läkarkontroll av formula för perifera blodet, konstant koll av blodtrycket och sockernivåerna i blodet.

Det är dessutom nödvändigt att följa och konstant minska dosen av preparatet fram emot slutet av behandlingen (eftersom möjligheten att utbytessyndrom av kortikosteroider uppstår).

Läkemedlet bör förvaras på en torr och sval plats, oåtkomligt för barn och djur.

Eventuella yttranden av bieffekter från preparatet

 • tendenser till att bli svullen,
 • negativ kvävebalans,
 • hyperglykemi,
 • glykosuri,
 • förhöjt blodtryck,
 • ökad känsla av orkeslöshet,
 • allmän känsla av svaghet i musklerna,
 • nervirritation,
 • sömnlöshet,
 • psykoser,
 • kramper (uppstår främst hos barn) i samband med utveckling av hyperglykemi,
 • hirsutism,
 • amenorré
 • för tidig förlossning,
 • för personer som lider av benskörhet: förstärkt patalogisk process.

För att förebygga dessa oönskade biverkningar under behandlingen bör exempelvis mängden kaliumsalt (genom ordinering av särskild diet rik på frukt och grönsaker) och protein. Om bieffekter skulle uppstå ska intag av preparatet omedelbart avbrytas. Vid svullnader bör urindrivande preparat tillämpas för att dämpa dessa. Prednisolone ger oftare än kortison besvär i mag-tarmtrakten).

Att köpa generisk Deltasone (Prednisolone)

Köpa Generisk Deltasone kan du göra snabbt och enkelt utan recept online via vårt apotek till ett förmånligt pris. Att beställa preparatet tar endast några minuter och det är helt receptfritt. Då du handlar receptfri Generisk Deltasone på internet kan du vara säker på att vi erbjuder lägsta möjliga priser, oftast många gånger lägre än på apoteket i din stad.

Vi sätter alltid våra kunders integritet och trygghet i första rummet. En receptfri beställning är helt anonym. Bättre pris än på apoteket, receptfritt, öppet att köpa dygnet runt är bara några argument till att köpa Generisk Deltasone via vårt apotek. Vår strävan är alltid att behandla inkommande beställningar så snabbt som möjligt. Och kom ihåg, alltid till bästa pris på nätet.

Generisk Amoxil

Amoxicillin

amoxilAmoxil är ett effektivt verkande läkemedel och generisk analog (vilket innebär bättre pris) till den välkända antibiotikan Amoxicillin, fast med den skillnaden att det går att köpa till ett mera tillgängligt pris och utan recept online. Preparatet är avsett för behandling av infektionsinflammationer av olika slag och karaktäriseras av sin höga effektivitet och ganska låga toxicitet, vilket gör att preparatet även kan användas i pediatrik och då med minimalt negativa följder för ett barns organism.

Sammansättning

Preparatet kan du köpa i tablettform om antingen 250 mg eller 500 mg. Dess aktiva komponent är amoxicillin. Amoxil bör inte tillämpas utan läkares rekommendation.

Många respiratoriska sjukdomar har sin grund i olika virus och i sådana fall är antibiotika meningslöst. Dessutom är det viktigt att ta organismens individuella egenheter i beaktning och alltid vara noga med att kolla upp huruvida preparatet kan vara ej tillrådligt för dig eller inte. Just därför är det viktig att före tillämpning alltid rådfråga en specialist för att undvika oönskade konsekvenser.

Användningsområde

Amoxil används vid:

 • infektioner i andningsorganer;
 • infektioner i urinvägarna;
 • infektioner i matsmältningstrakten;
 • infektioner i hud och mjuka vävnader.

Tillämpningssätt och dosering

Doseringsmängd, hur många gånger om dagen preparatet ska intas och längden på behandlingen fastställs individuellt, men generellt ser det ut såhär:

 • Vuxna och barn + 40 kg: 250 – 500 mg 3 gånger per dygn eller 500 – 1000 mg 3 gånger per dygn.
 • Vid lunginflammation, bihåleinflammation eller hårdare infektioner: 500 – 1000 mg 3 gånger per dygn. Den maximalt tillåtna doseringsmängden på ett dygn: 6000 mg.
 • Barn 40 kg eller lägre: 40 – 90 mg fördelat på 3 intag eller 25 – 45 mg på 2 intag. Maximalt tillåtna dosering på ett dygn: 100 mg/kg.
 • Ifall infektionen är av lättare eller medelhög grad varar behandlingen i 5-7 dagar.

Bieffekter och kontraindikationer

Antibiotika i form av pencillin är överlag inte särskilt toxiska och framkallar väldigt sällan negativa reaktioner från organismen. Däremot brukar aminopencillin ibland ge upphov till särskilda hudutslag som dock försvinner omedelbart efter avslutad kur. Om det dock skulle uppstå bieffekter kan det vara bland annat:

 • dyspepsi;
 • allergi;
 • sömnlöshet;
 • huvudvärk.

För fullständig lista läs preparatets bipackssedel eller online. Men om patienten följer läkares anvisningar uppstår dessa biverkningar ytterst sällan.

Amoxil får inte kombineras med alkohol. Patient som genomgår behandling med preparatet bör avstå från att dricka alkoholhaltiga drycker helt och hållet, då alkohol och antibiotika kombinerat kan leda till förgiftning och dysbiosis. Dessutom ökar det risken för oönskade effekter.

För gravida kvinnor kan Amoxil förordnas endast på läkares ordinering. Och det efter att noggrant ha vägt den förväntade nyttan med den möjliga risken för barnet.

Amning rekommenderas att tillfälligt stoppas under tiden för behandlingen.

Preparatet är ej kontraindikativt för patienet med körtelfeber, lymfatisk leukemi, förhöjd känslighet till någon eller några av preparatets komponenter.

Att köpa Amoxil

250mg × 10
Pris: 86:29 kr
Per piller: 8:63 kr
250mg × 20
Pris: 144:14 kr
Per piller: 7:21 kr
250mg × 30
Pris: 192:34 kr
Per piller: 6:41 kr
250mg × 60
Pris: 288:75 kr
Per piller: 4:81 kr
250mg × 90
Pris: 414:09 kr
Per piller: 4:60 kr
250mg × 180
Pris: 770:81 kr
Per piller: 4:28 kr
500mg × 30
Pris: 443:01 kr
Per piller: 14:77 kr
500mg × 60
Pris: 857:58 kr
Per piller: 14:29 kr
500mg × 90
Pris: 1.214:31 kr
Per piller: 13:49 kr
500mg × 120
Pris: 1.542:11 kr
Per piller: 12:85 kr
Free International Unregistered Mail shipping
500mg × 180
Pris: 2.216:99 kr
Per piller: 12:32 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping

Generisk Amoxil kan du köpa receptfritt online på vårt apotek. Det går snabbt och är väldigt enkelt att beställa till ett förmånligt pris. Till skillnad från när du ska köpa preparatet på apoteket slipper du här köer och kan beställa när som helst på dygnet. Trots att tabletten är receptfri är det väldigt viktigt att innan du ska köpa och före påbörjat intag konsulterar med din läkare eller specialist. Först efter det går det bra att köpa preparatet till bästa pris.

När du handlar online hittar du billigare priser än på apoteket i din stad och du kan därmed dessutom spara en slant. Att köpa Amoxil till förmånligt pris är den bästa varianten.

Generisk Clomid

Clomiphene

clomidGenerisk Clomid är ett läkemedel som går att köpa online (förmånligast att köpa på internet) till tillgängligt pris och ges ut i tablettform för oralt intag. En tablett innehåller 50 mg av det aktiva ämnet klomifensitrat. Läkemedlet är avsett för behandling av patienter som lider av infertilitet. Det är ett antiöstrogen som blockerar receptorer i hypotalamus och äggstockar, samt tar fram östrogen. Preparatet aktiverar även mognad av äggblåsor (folliklarer), främjar till ökning av östrodiolnivåerna i blodet, samt stimulerar ägglossning hos kvinnan.

När man ska använda läkemedlet

Läkemedlet Clomid kan tillämpas vid ett eller flera av följande symptom:

 • anovulatorisk infertilitet,
 • galaktorré som uppstått som ett resultat av utveckling av tumör i hypofysen,
 • amenorre (varaktig avsaknad av menstruation),
 • dysfunktionell metrorragi (vaginella blödningar),
 • svikt av androgen,
 • polycistiskt ovariesyndrom,
 • oligospermia – tillstånd som karaktäriseras av otillräcklig mängd spermier i sädesvätskan för att kunna befrukta.

Preparatet är effektivt när det används i syfte att ställa en diagnos med bakgrund av misstanker om störningar i hypofysens gonadotrina funktioner.

25mg × 30
Pris: 288:75 kr
Per piller: 9:62 kr
25mg × 60
Pris: 529:78 kr
Per piller: 8:83 kr
25mg × 90
Pris: 770:81 kr
Per piller: 8:56 kr
25mg × 120
Pris: 1.011:84 kr
Per piller: 8:43 kr
25mg × 180
Pris: 1.445:70 kr
Per piller: 8:03 kr
25mg × 360
Pris: 2.795:47 kr
Per piller: 7:77 kr
Free International Unregistered Mail shipping
50mg × 30
Pris: 385:17 kr
Per piller: 12:84 kr
50mg × 60
Pris: 751:53 kr
Per piller: 12:53 kr
50mg × 90
Pris: 1.060:05 kr
Per piller: 11:78 kr
50mg × 120
Pris: 1.349:29 kr
Per piller: 11:24 kr
50mg × 180
Pris: 1.927:76 kr
Per piller: 10:71 kr
Free International Unregistered Mail shipping
50mg × 360
Pris: 3.759:59 kr
Per piller: 10:44 kr
Free International Unregistered Mail shipping
100mg × 30
Pris: 481:58 kr
Per piller: 16:05 kr
100mg × 60
Pris: 944:36 kr
Per piller: 15:74 kr
100mg × 90
Pris: 1.349:29 kr
Per piller: 14:99 kr
100mg × 120
Pris: 1.734:93 kr
Per piller: 14:46 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping

Instruktioner för tillämpning

Den rekommenderade dosen för Clomid under första menstruationscykeln är en tablett om 50 mg dagligen under 5 dagars tid. Doseringen påbörjas från femte dagar av menstruationscykeln. Om ägglossning skulle uppstå är det ej nödvändigt att öka på doseringsmängden under följande behandlingscyklar.

Om ingen effekt har kommit efter första behandlingsrundan (ovan) så ordineras en andra (inte tidigare än 30 dagar efter den första). Doseringsmängden är då 100 mg dagligen under fem dagar. Ytterligare en ökning av dosen eller behandlingens varaktighet bör inte göras.

Om ingen effekt heller kan märkas efter tredje cykeln bör behandlingen inte fortsätta, utan avslutas.

Särskilda upplysningar

Vid tillämpningsprocessen av Generisk Clomid uppstår sannolikheten för försämrade psykomotoriska reaktioner. Användande av preparatet ökar även sannolikheten för graviditet med tvillingar (läs mera om detta separat).

Kontraindikationer

Läkemedlet är ej tillrådligt för tillämpning vid:

 • förekomst av cysta i äggstockarna,
 • lever- och/eller njursvikt,
 • tumör i hypofysen eller könsorganet,
 • endometrios,
 • hög känslighet mot clomifen.

Preparatet får inte intas av kvinnor som är inne i graviditet.

Eventuella biverkningar

I några fall kan preparatet orsaka följande biverkningar:

 • sömnighet,
 • huvudvärk,
 • depression,
 • yrsel,
 • sömnlöshet,
 • förhöjd känsla av irritation,
 • kräkningar,
 • illamående,
 • meteorism (uppsvälld buk med gaser).

Dessutom kan även följande uppstå:

 • diarré,
 • smärtor i magen och buken,
 • utslag på huden,
 • allergisk dermatitt,
 • smärtor i magens nedre regioner,
 • rikligare menstruationer,
 • mera frekvent urinering.

Även sådant som kan provocera en ökning av äggstockarna och utveckla smärtor i bröstet.

Preparatet kan även gör att kroppsmassan ökar något, samt håravfall och försämrad syn.

Överdosering

Bland de huvudsakliga symptom som kan noteras vid överdosering av preparat kan märkas:

 • illamående,
 • kräkningar,
 • försämrad syn.

Patientens tillstånd kommer att normaliseras efter att behandlingen har avbrutits.

Om att köpa generisk Clomid

Fundera inte längre över att köpa läkemedlet på apoteket, där dess pris i regel är mycket högre än det pris på produkten som finns på vårt apotek online. Att beställa och köpa helt receptfritt på internet har många fördelar. Här kan du beställa när som helst på dygnet, vi kan erbjuda priser som låter alla kunna köpa läkemedlet, oberoende av storlek på plånboken.

När du handlar online garanterar vi dig lägsta möjliga pris och du kan beställa helt utan recept. Beställningen är receptfri, det vill säga att vi inte kräver något uppvisande av dokument. Men vi vill ändå uppmana dig till att först gå till läkare för att kolla upp vilka symptom det är du lider av före du beställer online. Att köpa och tillämpa läkemedel utan behov kan vara farligt. De ska endast användas för vad de är avsedda för, vilket du kan läsa om här ovan. Om du ändå är osäker så kan du rådfråga din läkare. Då är de väl värda sitt pris.

Generisk Priligy

Dapoxetine

priligyGenerisk Priligy är ett läkemedel som går att köpa för patienter som besväras av prematur ejakulation, det vill säga för tidig utlösning vid samlag. Preparatet ges ut i tablettform om antingen 30 mg eller 60 mg och intas enbart vid behov. 30 mg är den normala doseringsmängden och möjlighet till att dubbla dosen finns vid otillräcklig effekt. Doseringsmängder som överskrider 60 mg på ett och samma dygn är inte att rekommendera. Att köpa Generisk Priligy kan du göra online till bästa pris.

Intag av Generisk Priligy rekommenderas att inte kombineras med alkohol i någon form då detta kan öka risken för att eventuella oönskade bieffekter kan uppstå. Om patienten skulle börja att märka av någon typ av biverkning eller förändring i sitt hälsotillstånd till det sämre bör denne omedelbart avbryta behandlingen och vända sig till läkare så fort som möjligt.

Vad är prematur ejakulation?

Ett tillstånd där utlösning sker innan, under eller efter samlag där det inte är önskvärt. Denna störning orsaka psykiska besvär hos mannen och dra med sig problem i relationen. För att läkemedlet skulle beviljas ett godkänande att komma ut på marknaden genomfördes kliniska studier där man lät män i åldrarna 18 – 64 få utsättas för dapoxetin (läkemedlets huvudsakliga substans) i varierande mängd. Beviljandet utfärdades i Sverige år 2009. Tillståndet är förhållandevis vanligt och det är långt ifrån alla som söker hjälp, då man inte gärna vill berätta för någon utomstående om sina besvär. Men man betalar ett högt pris då om störningarna håller i sig kan det få stora konsekvenser på psyket.

30mg × 10
Pris: 385:17 kr
Per piller: 38:52 kr
30mg × 20
Pris: 674:40 kr
Per piller: 33:72 kr
30mg × 30
Pris: 896:15 kr
Per piller: 29:87 kr
100 × 4 for free!
30mg × 60
Pris: 1.561:39 kr
Per piller: 26:02 kr
100 × 4 for free! Free International Unregistered Mail shipping
30mg × 90
Pris: 1.927:76 kr
Per piller: 21:42 kr
100 × 10 for free! Free International Unregistered Mail shipping
30mg × 120
Pris: 2.409:82 kr
Per piller: 20:08 kr
100 × 20 for free! Free International Unregistered Mail shipping
30mg × 180
Pris: 3.470:35 kr
Per piller: 19:28 kr
100 × 20 for free! Free International Unregistered Mail shipping
60mg × 10
Pris: 433:37 kr
Per piller: 43:34 kr
60mg × 20
Pris: 770:81 kr
Per piller: 38:54 kr
60mg × 30
Pris: 1.108:26 kr
Per piller: 36:94 kr
100 × 4 for free!
60mg × 60
Pris: 2.024:17 kr
Per piller: 33:74 kr
100 × 4 for free! Free International Unregistered Mail shipping
60mg × 90
Pris: 2.795:47 kr
Per piller: 31:06 kr
100 × 10 for free! Free International Unregistered Mail shipping
60mg × 120
Pris: 3.566:76 kr
Per piller: 29:72 kr
100 × 20 for free! Free International Unregistered Mail shipping
100 × 20 for free! Free International Unregistered Mail shipping
90mg × 10
Pris: 577:99 kr
Per piller: 57:80 kr
90mg × 20
Pris: 1.060:05 kr
Per piller: 53:00 kr
90mg × 30
Pris: 1.445:70 kr
Per piller: 48:19 kr
100 × 4 for free!
90mg × 60
Pris: 2.602:64 kr
Per piller: 43:38 kr
100 × 4 for free! Free International Unregistered Mail shipping
90mg × 90
Pris: 3.470:35 kr
Per piller: 38:56 kr
100 × 10 for free! Free International Unregistered Mail shipping

Eventuella biverkningar och kontraindikationer

Priligy och dess verkan på organismen är kortvarig, vilket sänker bieffekterna intensitet och gör det till det säkraste och mest effektiva sättet för behandling av för tidig ejakultion. Innan du bestämmer dig för att köpa preparatet bör du vara medveten om de biverkningar som kan uppstå efter intag. Bland de biverkningar som kunde rapporteras i studierna var de vanligaste:

 • yrsel,
 • illamående,
 • magsmärtor,
 • diarré,
 • huvudvärk,
 • svullnader.

Dessa biverkningar tar sig dock i en majoritet av fallen inte starka uttryck, utan är lätta och försvinner i regel fort igen. Oftast är det enbart också vid första intaget då patientens organism inte har vant sig vid de aktiva komponenterna i Priligy.

Dessutom visade resultaten av de genomförda studierna att tillämpning av preparatet inte är tillrådligt för patienter som lider av:

 • svår hjärtsvikt,
 • AV-överledningsrubbning,
 • sinusknuta som är sjuk,
 • ischemisk hjärtsjukdom av svårt slag.

För patienter med ett eller flera av dessa symptom kan behandling med dapoxetin innebära en risk och är av denna anledning inte tillrådligt. Dessa avrådes från att köpa Priligy eller bör i sådana fall rådfråga sin läkare före.

Att köpa generisk Priligy online till bästa pris

För att köpa generisk Priligy receptfritt på internet till bra pris är allt du behöver göra några klick. Att beställa och köpa tar bara några minuter, sedan behöver du bara vänta några dagar innan preparatet ligger hemma hos dig i brevlådan. Vid köp online garanteras du ett lägre pris än på apoteket där du bor och inte sällan utgår också mängdrabatt.

Bland de största fördelarna med att köpa Priligy online på vårt apotek kan märkas att du gör det helt utan recept, hittar förmånligare priser än någon annanstans och du slipper stå i köer på apoteket i stan. Receptfri Generisk Priligy går att köpa när som helst på dygnet till bästa pris och dessutom helt anonymt.

Generisk Xenical

Orlistat

xenicalVid besvär och behandling av fetma kan man köpa till lågt pris online och tillämpa generisk Xenical. Läkemedlet tar sig in och börjar att verka i matsmältningssystemet där det kommer att sätta stopp för 1/3 av matens fett så att det inte blir upptaget av tarmen. Detta sker genom att enzymer binds till i matsmältningssystemet och där blir de blockerade så att de inte kommer åt och kan nedbryta fettet från din mat. Ej nedbrutet fett kommer inte att upptas utan blir avlägsnat av kroppen i stället. Parallellt med intag av generisk Xenical bör patienten också hålla sig till en kost med lågt antal kalorier för bästa resultat.

Anvisningar för tillämpning

Före påbörjat intag av Xenical, eller helst innan man går för att köpa, bör patienten alltid rådfråga läkare först. En kapsel generisk Xenical innehållet 120 mg och denna intas tre gånger om dagen i samband med måltid, dock senast en timme efteråt. Läkemedlet sköljs med fördel ner tillsammans med ett kallt glas vatten.

Kapslarna från Xenical intas tillsammans med en diet fattig på kalorier. En sådan diet innehållet mycket grönsaker och frukt. Lite mindre än en tredjedel av kaloriintaget bör komma från fett. Försök att avstå från alltför fet mat. En förutsättning för att preparatet ska kunna verka är att det intas tillsammans med föda som innehållet en viss mängd fett. Därför behöver man inte ta Xenical om man har missat en måltid eller äter en måltid som helt saknar fett. Om detta skulle inträffa är det viktigt att du tar kontakt med och meddelar din läkare om detta, så att denne kan notera.

Överdosering

Vid överdosering av Xenical och den mängd som du blivit rekommenderat av läkare är det viktigt att omedelbart vända sig till närmsta sjukhus för att kolla upp, då det kan krävas vård.

60mg × 10
Pris: 192:34 kr
Per piller: 19:23 kr
60mg × 20
Pris: 288:75 kr
Per piller: 14:44 kr
60mg × 30
Pris: 385:17 kr
Per piller: 12:84 kr
60mg × 60
Pris: 577:99 kr
Per piller: 9:63 kr
60mg × 90
Pris: 770:81 kr
Per piller: 8:56 kr
60mg × 120
Pris: 867:23 kr
Per piller: 7:23 kr
60mg × 180
Pris: 1.156:46 kr
Per piller: 6:42 kr
120mg × 21
Pris: 385:17 kr
Per piller: 18:34 kr
120mg × 42
Pris: 674:40 kr
Per piller: 16:06 kr
120mg × 63
Pris: 963:64 kr
Per piller: 15:30 kr
120mg × 84
Pris: 1.156:46 kr
Per piller: 13:77 kr
120mg × 126
Pris: 1.590:32 kr
Per piller: 12:62 kr
Free International Unregistered Mail shipping
120mg × 189
Pris: 2.168:79 kr
Per piller: 11:48 kr
Free International Unregistered Mail shipping
Free International Unregistered Mail shipping

Kontraindikationer och biverkningar

Du bör ej köpa och påbörja behandling med generisk Xenical om du har något av följande:

 • överkänslighet mot något eller några av preparatets komponenter,
 • upptaget av näringsämnena är otillräckligt när maten ska smältas,
 • amning av spädbarn,
 • leversjukdom.

Är du osäker bör du innan du bestämmer dig för att köpa först ta kontakt med din läkare eller annan specialist före påbörjat intag, annars kan behandlingen medföra risken som kan leda till oönskade konsekvenser och det är ett pris du inte ska behöva betala.

Då resultatet av behandlingen kan leda till viktminskning (vilket också är målet) bör patienten ha detta i åtanke om denne parallellt intar några andra mediciner och därmed försäkra sig om så att det inte behövt minskad dos på dessa i samband med detta. Deras doseringsmängd kan behöva att ändras eventuellt.

För bästa möjliga effekt ska läkemedlet följas av en av läkare rekommenderad diet.

Intag av preparatet är inte tillrådligt för barn och rekommenderas inte för gravida eller ammande kvinnor.

Vid behandling med generisk Xenical kan vissa biverkningar uppstå, men det händer sällan och om det händer brukar de lägga sig och gå över ganska fort. De allra vanligaste (1 av 10 patienter) är:

 • gasbildning,
 • behöver gå på toaletten oftare,
 • huvudvärk,
 • obehaglig känsla eller värk i magen,
 • förändrad avföring.

Instruktioner för förvaring

Läkemedlet, oavsett om det rör sig om blisterförpackning eller glasburk, ska förvaras på en sval, mörk och torr plats, oåtkomligt för barn och husdjur. Högsta temperatur för blisterförpackning är 25 ºC och glasburk 30 ºC.

Att köpa receptfri generisk Xenical online till lägsta pris

Det är väldigt enkelt att beställa och köpa generisk Xenical online på internet. Alltid till ett tillgängligt pris, utan recept och mängdrabatt vid köp av fler än en produkt. På apoteket i staden tvingas du stå i kö och öppettiderna där är begränsade. På vårt apotek kan du när som helst gå in för att köpa det preparat du letar efter helt receptfritt. Våra priser för att köpa olika preparat är oftast många gånger lägre än på ett vanligt apotek, varpå du kan vara säker på att vi i princip alltid erbjuder lägsta möjliga pris på alla våra produkter. Att köpa läkemedlet hos oss är det bästa alternativet.